Kinh Kh���n Gi��� - M��n C��i

Kinh Dấu Thánh Giá (Dấu Đơn)

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm Người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ.

Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Kính Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội

 Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Lạy Cha

 Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

(3x)

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. 

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lần Hạt Mân Côi

Chọn Mầu Nhiệm theo ngày:

  • Thứ 2 và Thứ 7: Năm Sự Vui
  • Thứ 3 và Thứ 6: Năm Sự Thương
  • Thứ 4 và Chúa Nhật: Năm Sự Mừng
  • Thứ 5: Năm Sự Sáng
  • Các Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh: Năm Sự Vui
  • Các Chúa Nhật Mùa Chay: Năm Sự Thương

Sau mỗi mầu nhiệm đọc

  • 1 kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng danh, và
  • Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen

hoặc

  • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn ( . . . ) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Ngắm Năm Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giê-su nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giê-su trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Ngắm Năm Sự Thương

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu đội mão gai. Ta hãy cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giê-su vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Ngắm Năm Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê-su sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Ngắm Năm Sự Sáng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu Phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng làm con Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được vững tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình và Máu Thánh Người.

Kinh Bởi Lời / Kinh Cầu Hồn

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu !

Xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha cực lành tha tội cho linh hồn con mọn đã khỏi thế gian này hoặc còn cầm nơi lửa luyện tội cho được khỏi, cùng xin mở cửa tù rạc cho ra mà đem lên chốn mọi sự phúc thật, được xem thấy Đức Chúa Cha đời đời, cầu cho (linh hồn  .  . .  / các linh hồn) cho được khỏi, mà lên Thiên đàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, (bấy nhiêu) linh hồn ấy đã khỏi thế gian này, mà bây giờ chúng con cầu nguyện cho; hoặc rày đã được lên chốn mọi sự phúc thật, được vui mừng mọi đàng, thì xin cầu cho (con cháu, anh em, họ hàng, bạn hữu), còn ở trong sóng gió biển cả là thế gian này, cho ngày sau được lên vào cửa Thiên Đàng. 

Hoặc linh hồn (này / nào) đền chưa đủ tội, Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nơi lửa luyện tội, thì hãy cậy trông Cha rất Nhân Lành phạt con làm vậy, cho ngày sau càng được sáng láng tốt lành hơn nữa; mà bây giờ mùa phúc đã hết, mùa tội phải đền, bao nhiêu kẻ còn sống hãy mở con mắt linh hồn ra mà xem, vì tội lỗi đã để những của đắng làm vậy. Amen.

Xin Chúa cho (linh hồn  .  . .  / các linh hồn) (khỏinơi) lửa luyện ngục được lên Thiên Đàng./ Xin Chúa nhậm lời chúng con. (3x)

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.

Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

Nữ vương truyền phép rất Thánh Mân Côi./ Cầu cho chúng con (3x)

Kinh Ông Thánh Giuse

Lạy ơn ông thánh Giuse, chúng con khốn khó chạy đến cùng Người, chúng con đã cầu xin cùng Đức Bà là bạn rất thánh Người cứu giúp, thì chúng con lại lấy lòng trông cậy kêu van Người cầu bầu cho chúng con nữa.

Chúng con sấp mình xuống xin vì Đức Nữ Đồng Trinh chẳng mắc tội tổ tông truyền, sinh đẻ Chúa Trời. Người đã yêu đang cùng vì Đức Chúa Giêsu Kitô, Người đã yêu dấu như cha yêu con mọn vậy, mà Người ghé mặt nhân lành thương xem chúng con, là kẻ Đức Chúa Giêsu đã lấy máu mình mà chuộc. Lại xin Người dùng quyền thế đỡ vực chúng con đang lúc túng ngặt.

Lạy ông thánh Giuse là Đấng rất sớm lo khéo liệu, xưa đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà, xin gìn giữ những kẻ Đức Chúa Giêsu đã chọn làm tông giống Người.

Cha rất thương chớ để chúng con lây phải những sự dị đoan sai lạc, cùng sự làm hư hại người ta, như ôn dịch thần khí.

Đấng rất mạnh hãy cứu chữa chúng con, xin Người ngự trên trời, lấy lòng nhân từ phù hộ chúng con thắng được ma quỷ.

Xưa người đã chữa Đức Chúa Giêsu khỏi chết thế nào, thì rày lại cứu Hội Thánh Chúa Trời khỏi mọi chước kẻ thù cùng sự khốn khó thể ấy.

Lại xin Người hằng che chở mọi người chúng con liên mãi, để cho chúng con noi gương bắt chước, cậy nhờ Người phù hộ mà được giữ đạo nên, ăn mày chết lành, và được hưởng phúc thanh nhàn trên Thiên Đàng vô cùng. Amen.

Ông Thánh Giuse hay cứu chữa kẻ cậy trông./ Cầu cho chúng con. (3x)

Kinh Thánh Rôcô

1) (Cầu xin thoát khỏi ôn dịch truyền nhiễm)

Lạy ông Thánh Rôcô là Đấng có lộc, bởi Thánh Cả đã được công trạng trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng con nương vì công nghiệp ấy chắc sẽ được cứu khỏi thần khí hay lây và được bình an vô sự. 

Xin ông Thánh Rôcô cầu cho chúng con, hầu cho chúng con thoát khỏi ôn dịch truyền nhiễm.

Lạy Chúa là Đấng đã sai Thiên Thần nuôi dưỡng ông Thánh Rôcô và đã hứa cùng Người rằng: “Kẻ nào lấy lòng sốt sắng mà khẩn cầu ông Thánh Rôcô, thì chẳng hề mắc phải ôn dịch chút nào”. 

Vậy chúng con xin nhờ lời ông Thánh Rôcô chuyển cầu cho chúng con, dám xin Chúa vì công nghiệp Người, khẩn cứu chúng con hồn xác đều khỏi ôn dịch hiểm nghèo, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Ông Thánh Rôcô./ Cầu cho chúng con. (3x)

Kẻo phải ôn dịch, thần khí, mất mùa, giặc giã./ Chúa chữa chúng con (3x)

[ hoặc ]
2) (Bổn mạng của các nạn nhân dịch bệnh)

Lạy Thánh Rôcô vinh hiển, Chúng con nài xin Người cứu chúng con khỏi đòn roi trách phạt của Thiên Chúa. 

Nhờ lời chuyển cầu của Người, xin che chở phần xác chúng con khỏi những bệnh tật truyền nhiễm, và giữ gìn phần hồn chúng con khỏi lây nhiễm tội lỗi.

Xin giúp chúng con có được môi trường lành mạnh, nhưng nhất là có được tâm hồn thanh sạch.

Xin dạy chúng con biết dùng sức khỏe cho nên, biết bền lòng chịu đau khổ, cùng biết noi gương Người mà sống sám hối và thực thi bác ái, để một ngày kia chúng con được hưởng hạnh phúc mà Ngài đã được thưởng ban vì các nhân đức của Người. Amen.

Kinh Dâng Gia Đình Hằng Ngày Cho Trái Tim Chúa

Lạy Chúa Cứu Thế rất êm ái dịu dàng, chúng con hèn mọn sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, xin dâng gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa.

Xin Chúa hằng làm vua cai trị chúng con, chúng con hoàn toàn tin cậy vào Chúa.

Xin cho tâm hồn, ngôn ngữ và hành vi chúng con đều được thấm nhuần tinh thần của Chúa.

Xin Chúa giáng phúc cho mọi dự định của chúng con. Xin chia vui, chia buồn, chia công việc với chúng con.

Xin Chúa cho chúng con ngày càng hiểu biết, mến yêu và làm tôi Chúa chẳng khi nào đừng.

Chớ gì khắp thế giới vang tiếng hát mừng rằng: kính mến, ngợi khen, chúc tụng Trái Tim Đức Chúa Giêsu toàn thắng mọi nơi và mọi đời. Amen.

Kinh Phó Dâng

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Chớ chi sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con; lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa và đã cho phần xác con (ngày hôm nay / đêm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. 

Vậy các thánh ở trên nước Thiên Đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng!

Đ - Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
- Thương xót chúng con.

Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,
- Cầu cho chúng con.

Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
- Cầu cho chúng con.

Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành./ Cầu cho chúng con.

Xin Chúa cho các linh hồn nơi lửa luyện ngục được lên Thiên đàng./ Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  • Xin Chúa cho linh hồn ( . . . ) khỏi lửa luyện ngục được lên Thiên đàng./ Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Tông, cùng các phẩm trật Hội Thánh hằng ở cho xứng bậc mình./ Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc cho chúng con./ Xin Chúa nghe cho chúng con.

Các Thánh Tử vì Đạo nước Việt Nam./ Cầu cho chúng con.

Ông Tháng Phanxicô Xavie ./ Cầu cho chúng con.

Bà Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu./ Cầu cho chúng con.

Ông Thánh Martin./ Cầu cho chúng con

...

Danh Giêsu - Maria - Giuse

Giêsu - Maria - Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.
Giêsu - Maria - Giuse, con mến yêu, xin cứu các gia đình.
Giêsu - Maria - Giuse, con mến yêu, xin cứu gia đình con.