Xem Toàn Bộ Kinh

Tìm kiếm Kinh

Kinh Xin Giải Thoát Khỏi Bảy Tội Lớn

1. Ôi Ðấng Cứu Ðộ nhân lành và là Vua Bình An, xin ghi trong con đức tính hiền hòa và kiên nhẫn. Xin cho con kiềm chế sự giận dữ, oán ghét và khó chịu để con chiến thắng sự dữ bằng sự tốt lành. Xin cho con đạt được bình an và mừng vui trong tình yêu của Ngài.

2. Ôi Ðấng khiêm nhường, xin lấy đi trong con những hãnh diện và kiêu căng. Xin cho con ý thức sự yếu đuối và tội lỗi của con để con có thể gánh chịu sự nhạo báng và khinh miệt vì Chúa, và cho con hạ mình xuống trước mặt Ngài.

3. Ôi Thầy của sự kiêng chế, xin giúp con thích phục vụ Ngài hơn là sự mê ăn uống của con. Xin cho con tránh thói mê say ăn uống và để con đói khát sự công minh của Ngài.

4. Ôi Vị yêu chuộng sự thanh khiết, xin lấy đi những tham muốn xác thịt trong trái tim con, để con có thể phục vụ Ngài với một tâm trí và thân xác trong sạch.

5. Ôi Cha của sự khó nghèo, xin giúp con tránh tất cả sự tham lam của cải thế gian và cho con yêu chuộng những sự thánh thiện. Xin thúc đẩy con giúp đỡ người thiếu thốn, như Ngài đã chịu chết để con có thể hưởng lấy những của cải thiên đàng.

6. Ôi Ðấng yêu thương mẫu mực, xin giúp con tránh những ganh tỵ và ý muốn xấu xa. Xin tình yêu của Ngài ngự trong con để con có thể vui mừng trong hạnh phúc của người khác và buồn rầu cho những bất hạnh của họ.

7. Ôi Ðấng yêu các linh hồn đầy ghen tuông, xin cho con đừng lười biếng tâm hồn và thể xác. Xin thúc đẩy con nhiệt tâm cho sự vinh quanh của Ngài để con có thể phục vụ cho Ngài và trong Ngài. Amen.

Kinh Xin Lòng Mến

Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin biến hoá thân con thành chính Mình Ngài, xin Chúa thần linh hoá bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, nhờ quyền phép Thánh Thể con được rước mỗi ngày. Ôi! con nóng lòng ước ao biến hoá toàn thân thành mình Chúa. Amen.

Lời Nguyện Để Giải Quyết Những Lo Lắng

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng của con trong sứ vụ này với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Chúa để Chúa giải quyết mọi sự thể theo Thánh Ý của Ngài. Amen.

Lời Nguyện Hằng Ngày:

Lạy Chúa Thánh Thần, linh hồn của linh hồn con, con yêu mến Ngài. Xin Ngài chỉ lối cho con, hướng dẫn con, hỗ trợ con, an ủi con, cho con biết việc phải làm, xin ra chỉ thị cho con.

Con hứa dâng mình con cho những điều Ngài muốn con làm, và sẵn sàng đón nhận điều Ngài muốn xảy ra cho con.

Xin ban cho con điều duy nhất, là cho con hiểu được thánh ý của Ngài. Amen.

Lời Nguyện Trước Khi Ngủ

Lạy Cha, giấc ngủ bình an, xin Cha ban cho con. Trong vòng tay Cha yêu xin ôm trọn lấy con. Xin cho con được tựa đầu bên ngực Giêsu trọn giấc ngủ. Xin cho đôi cánh của Thánh Thần phủ lấp hồn xác con.

Hiệp với lời hát của Mẹ Maria dịu dàng, êm ái. Thân xác con an giấc, nhưng hồn con ca ngợi Chúa tận mây xanh. Cùng với các thiên thần, con vui ca nhảy múa. Sống trong cung điện Ngài là điềm mộng giấc ngủ của con. Vì mỗi giây phút được gần kề tôn nhan Chúa, là mỗi giây phút được sống trong ân điển của Ngài.

Giờ đây, tâm hồn con tha thiết van nài khuôn mặt Cha nhân từ, khả ái, xin cho con một lần chiêm ngưỡng. Lòng Cha đầy khoan dung thánh thiện, xin cho con được bái lạy tôn vinh. Amen.

Lạy Ðấng Tạo Thành Xin Hãy Ðến!

Xin hãy đến, hỡi Thần Khí Ðấng Tạo Hóa, viếng thăm tâm hồn kẻ trung tín, và đổ tràn ân sủng từ trời cao trên trái tim mà Cha đã tạo dựng!

Chúng con gọi Ngài là Ðấng An ủi, là Quà tặng của Thiên Chúa Tối Cao, là Nguồn Sức sống, là Lửa cháy, là Bác ái, là Ðấng Xức dầu. Ngài là Thần khí của bảy đặc sủng, là Ngón tay của Bàn tay Chúa Cha, là Lời hứa nguyên thuỷ, là Ðấng làm đẹp lời cầu xin, xin toả chiếu ánh sáng của Ngài trên chúng con.

Xin đổ tình yêu vào trong trái tim chúng con, xin nâng đỡ thân xác yếu đuối của chúng con bằng sức mạnh vô biên của Chúa, xin đuổi quân thù xa khỏi chúng con, xin ban cho chúng con sự bình an bất diệt, và xin cho chúng con dưới sự hướng dẫn của Ngài thoát khỏi ác quỷ!

Xin giúp chúng con biết Chúa Cha, tỏ cho chúng con thấy Chúa Con và chính Ngài cùng một Thần khí của Chúa Cha và Chúa con, xin giúp chúng con tin vào Ngài luôn mãi. Amen.

Lần Hạt Mân Côi

Chọn Mầu Nhiệm theo ngày:

 • Thứ 2 và Thứ 7: Năm Sự Vui
 • Thứ 3 và Thứ 6: Năm Sự Thương
 • Thứ 4 và Chúa Nhật: Năm Sự Mừng
 • Thứ 5: Năm Sự Sáng
 • Các Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh: Năm Sự Vui
 • Các Chúa Nhật Mùa Chay: Năm Sự Thương

Sau mỗi mầu nhiệm đọc

 • 1 kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng danh, và
 • Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen

hoặc

 • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn ( . . . ) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Ngắm Năm Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giê-su nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giê-su trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Ngắm Năm Sự Thương

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu đội mão gai. Ta hãy cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giê-su vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Ngắm Năm Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê-su sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Ngắm Năm Sự Sáng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu Phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng làm con Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được vững tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình và Máu Thánh Người.

Lần Hạt Mân Côi - Lời Ngỏ

Chọn Mầu Nhiệm theo ngày:

 • Thứ 2 và Thứ 7: Năm Sự Vui
 • Thứ 3 và Thứ 6: Năm Sự Thương
 • Thứ 4 và Chúa Nhật: Năm Sự Mừng
 • Thứ 5: Năm Sự Sáng
 • Các Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh: Năm Sự Vui
 • Các Chúa Nhật Mùa Chay: Năm Sự Thương

Sau mỗi mầu nhiệm đọc

 • 1 kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng danh, và
 • Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen

hoặc

 • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn ( . . . ) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Lần Hạt Mân Côi: Năm Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. / Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(sau mỗi mầu nhiệm đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng danh)

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn ( . . . ) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. / Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. / Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. / Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. / Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Lần Hạt Mân Côi: Năm Sự Sáng

(sau mỗi mầu nhiệm đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng danh)

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn ( . . . ) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Version 1:

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. / Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. / Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.  / Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. / Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.  / Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể

Version 2:

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.  / Xin Chúa cho con được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. / Xin Chúa cho con được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. / Xin Chúa cho con được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabo. / Xin Chúa cho con được lắng nghe Lời Người.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. / Xin Chúa cho con được siêng năng rước mình máu Thánh Người.