Xem Toàn Bộ Kinh

Tìm kiếm Kinh

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

(đọc trong Mùa Phục Sinh)

– Lạy Nữ Vương thiên đàng, hãy vui mừng. Allêluia.

– Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Allêluia.

– Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Allêluia.

– Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Allêluia.

– Lạy Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Allêluia.

– Vì Chúa đã sống lại thật. Allêluia.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Lạy Thánh Gia

Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con:

Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.

Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn.

Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau.

Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội.

Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.

Giêsu, Maria, Giuse – Đời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen.

Kinh Lạy Thánh Mẫu

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen.

Kinh Môn Đệ Và Sứ Vụ

Lạy Cha, Đấng hằng yêu thương. Cha đã gọi đích danh mỗi người chúng con, và đã ban Con Một Cha để cứu rỗi chúng con. Do lòng trung thành, Cha đã gởi Thánh Thần Chúa đến hoàn thành sứ vụ của Chúa Giêsu giữa chúng con. Xin hãy mở lòng chúng con với Chúa Giêsu.

Xin cho chúng con can đảm tuyên xưng danh Người với những người sống xung quanh, và rộng lượng chia sẻ tình thương của Người với những kẻ còn sống cách xa. Chúng con cầu nguyện cho mọi người trên toàn thế giới được mời gọi để hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Thế và Cứu chuộc nhân loại.

Xin cho mọi người được nhận biết tình thương vô biên của Người. Xin cho tình thương của Người biến đổi mọi thành phần trong xã hội. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, xin cầu cho chúng con. Thánh Phaolô tông đồ, cầu cho chúng con. Amen.

Kinh Mẹ Chúa Trời

Thánh Maria Mẹ Chúa Trời cao cả
Xin Mẹ thương gìn giữ tấm lòng con
Trắng tinh và trong như nước suối nguồn
Ban cho con lòng đơn số chất phác
Không cho sầu làm khổ, buồn làm ác
Ban cho con lòng đại độ bao dung
Biết hy sinh và xả kỷ không cùng
Biết thương cảm và từ bi bác ái
Một tấm lòng trung thành và quảng đại
Quên muôn oán và nhớ mãi muôn ơn
Cúi xin Mẹ cải tạo cõi lòng con
Cho rất đỗi khiêm nhường và hiền thảo
Yêu tận tình mà chẳng cần đền báo
Một tấm lòng vui vẻ thích an nương
Trong Trái Tim Con Một Mẹ yêu thương
Một tấm lòng cương quyết và quảng đại
Không nao núng trước vô ơn bạc đãi
Không chán nản trước bạc đãi thờ ơ
Mẹ cho con tấm lòng biết chăm lo
Làm vinh danh Chúa Giêsu cao cả
Và lòng con mang vết thương yêu Chúa
Chỉ mong chờ hàn gắn chốn Thiên Cung. Amen.

Kinh Mười Điều Răn

Đạo đức chúa trời có mười điều răn

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

Kinh Mười Bốn Mối

Thương người có mười bốn mối

Thương xác bảy mối

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo.

Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Kinh Năm Đức Tin

Lạy Chúa giàu lòng từ bi và nhân hậu,
Con đến tìm gặp Chúa là Tình yêu,
Tạ ơn Chúa đã gieo vãi hạt mầm đức tin,
Trên quê hương đất nước chúng con.

Nhờ tình Mẹ của Thánh Maria là Mẹ các kẻ tin,
Và máu của các chứng nhân đức tin đã đổ ra,
Xin cho con luôn biết sống tín thác vào Chúa,
Luôn tìm và thi hành ý Chúa là điểm tựa của đời con.

Xin giúp con sống trọn tình con thảo với Chúa là Cha,
Sống vẹn nghĩa huynh đệ với nhau là anh em một nhà,
Mở rộng lòng bao dung đồng cảm với mọi người,
Chia sẻ mọi nỗi vui buồn, lo âu và hy vọng.
Kề bên Chúa con mơ thành ngọn đèn dầu nhỏ,
Tỏa sáng tình Chúa yêu thương khắp nơi nơi,
Đặc biệt nơi tâm hồn thiếu vắng niềm tin và lẽ sống,
Nơi con tim khao khát tình thương và hy vọng.

Soi dẫn mọi người tìm gặp Chúa là Lời Hằng Sống,
Là Lời ban ánh sáng chân lý và sức sống dồi dào,
Là Lời giúp cho nhà nhà vui sống trong yêu thương,
Cho người người hợp nhất nên một trong an bình. Amen

Kinh Nghĩa Đức Tin

Ngày Chúa Nhật hôm nay {bằng có ngày lễ nào, thì đọc: Ngày lễ…}, chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, không khen cám tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất, mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi.

Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người, sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, đặt tên là Giêsu, ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây Thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ, đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời; đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh Tông đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét; kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ mười điều răn Đức Chúa Trời cùng sáu luật điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy, chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép bí tích Đức Chúa Giêsu đã truyền là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép bí tích mà thôi, song phép Rửa tội, phép Mình Thánh Chúa, cùng phép Giải tội, là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

Kinh Nhật Tụng

Lạy Chúa! Xin cho tâm hồn con được thư thái, sống lại cuộc đời thơ ấu, đơn sơ thật thà không gian dối với ai, không tham lam sự trần thế, không hận thù ghen ghét, không nóng nẩy, cáu giận. Vui vẻ, hòa nhã hết mọi nơi, biết mình là kẻ hèn hạ yếu đuối. Đừng tự kiêu tự đắc, ở hiền lành và khiêm nhường, đem sự thuận hòa đến cho mọi người, để con được gần Chúa và được lòng Chúa thương xót hơn.

(đọc 3 Kinh Sáng Danh)

Xin cho con được bình an đức khôn ngoan và sức mạnh kính mến Chúa, yêu thương mọi người. Amen.