Xem Toàn Bộ Kinh

Tìm kiếm Kinh

Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa, Ngày 3 - Chúa Nhật Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Cầu cho những người trung thành, đạo đức

"Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta hết thảy những tâm hồn trung thành đạo đức, nhận chìm họ vào trong đại dương thương xót của Ta. Các linh hồn này đem đến niềm an ủi cho Ta trên chặng đường thập giá. Chính họ là những giọt nước ủi an giữa đại dương xót xa cay đắng của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, từ kho tàng thương xót của Chúa, Chúa đổ dồi dào các ân huệ để phân phát cho mỗi người và mọi người. 

Xin hãy đón nhận chúng con vào dưới mái nhà từ bi lân mẫn của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con thoát ly khỏi đó.

Chúng con cầu xin Chúa, nhân vì Tình Yêu kỳ diệu khôn cùng của Trái Tim Chúa đối với Cha trên trời. 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa, họ là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha. Nhân danh cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha chúc lành và che chở họ luôn mãi; có như vậy, họ mới không bị sa sút trong tình yêu và không đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện. Thay vào đó, cùng cả đạo binh thần thánh, họ sẽ tôn vinh Lòng Thương Xót vô bờ bến của Cha đến muôn đời. Amen.

Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa, Ngày 4 - Thứ Hai Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Cầu cho những người chưa tin nhận Chúa

"Hôm nay, con hãy đem đến Ta các người ngoại giáo và những kẻ chưa nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Ta. Lòng nhiệt thành của họ sẽ an ủi Trái Tim Ta. Con hãy nhận chìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót của Ta". 

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng từ bi lân mẫn, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới.

Xin hãy đón nhận vào trong Trái Tim vô cùng từ bi của Chúa, linh hồn các người ngoại giáo và vô tín ngưỡng đến nay chưa hề biết Chúa.

Nguyện xin ánh sáng ơn thiêng của Chúa chiếu soi họ, để cả họ nữa cũng được cùng với chúng con tôn vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chúa.

Xin đừng để họ thoát ly khỏi mái nhà của Chúa, là Trái Tim vô cùng từ bi lân ái. 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt đoái nhìn linh hồn những người ngoại giáo và những ai đến giờ này chưa nhận biết Cha. Ðó là những con người mà Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của Chúa Giêsu vẫn ôm ghì lấy họ. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng Phúc Âm, cho họ hiểu biết được yêu mến Cha là phúc trọng dường bao. Xin ban cho họ cũng được yêu mến Cha để họ cũng được tung hô Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời. Amen.

Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa, Ngày 5 - Thứ Ba Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Cầu cho những người lạc giáo và ly giáo

"Hôm nay, con hãy đem đến Ta linh hồn những người ly giáo và lạc giáo. Con hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Khi Ta chịu khổ nạn xót xa cay đắng, chính họ đã xé nát Thân Mình và Trái Tim Ta, tức là Giáo Hội của Ta. Khi nào họ trở về hiệp nhất với Giáo Hội, lúc đó các thương tích của Ta sẽ được lành lặn, và nhờ đó, họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Ta". 

Ôi ! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, Chúa không hề từ chối lòng lân ái cho những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa.

Xin đón nhận dưới Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa, linh hồn của những người lạc giáo và ly giáo.

Xin lấy ánh sáng Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo Hội. Đừng để họ thoát ly khỏi Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa; nhưng xin dẫn họ về, để họ cũng được phúc tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo - từng làm tổn thương đến các phúc lành Cha ban, từ chối các ân huệ của Cha, khi họ cố tình ở lại trong sự lầm lạc của mình. Xin Cha đừng xem các lầm lỗi của họ, một hãy nhìn đến tình yêu của Con Yêu Dấu Cha và cuộc khổ nạn cay đắng chua xót mà Người đã gánh chịu vì họ, bởi vì Trái Tim vô cùng từ bi lân ái Chúa Giêsu vẫn bao bọc lấy họ. Nguyện xin Cha hãy làm cho họ sớm trở về hiệp nhất để cùng chúng con đồng thanh tôn vinh lòng quảng đại thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.

Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa, Ngày 6 - Thứ Tư Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Cầu cho những người khiêm nhường, trẻ thơ

"Hôm nay con hãy đem đến Ta các tâm hồn hiền hòa, khiêm tốn và những tâm hồn trẻ thơ; hãy nhận chìm họ vào đại dương thương xót của Ta. Những tâm hồn này giống Trái Tim Ta hơn hết. Họ tăng thêm nghị lực cho Ta để Ta bước vào cơn hấp hối đau thương. Ta thấy họ như những Thiên Thần trần thế, chầu chực quanh các bàn thờ của Ta. Ta đổ tràn trên họ những giòng thác lũ ân sủng. Duy chỉ những tâm hồn khiêm nhường mới có khả năng đón nhận ân huệ của Ta. Ta đặc biệt tín nhiệm nơi những tâm hồn đó”.

Ôi ! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót. Chúa phán: "Hãy học nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường". Xin đón nhận vào nhà Thánh Tâm từ bi lân mẫn của Chúa, mọi tâm hồn hiền hòa, khiêm tốn, cùng các tâm hồn trẻ thơ.

Những tâm hồn này khiến cả Thiên Đàng ngây ngất, họ được Cha Trên Trời nhìn đến đặc biệt. Họ là những đoá hoa thơm ngát trước ngai Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa lấy làm vui thích được tận hưởng hương thơm của họ.

Các linh hồn này thường xuyên nương mình trong Trái Tim từ bi vô cùng lân mẫn của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, họ không ngừng hát lên bài ca yêu thương và lòng lân tuất của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến các linh hồn hiền lành khiêm nhường và tâm hồn các trẻ thơ đang nương náu trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Các tâm hồn này giống như Con Một Cha. Làn hương thơm của họ bay từ trần gian lên thấu tận ngai Cha ngự. Ôi, lạy Cha giầu Lòng Thương Xót và tốt lành, nguyện xin vì lòng Cha yêu thương các linh hồn đó và lấy làm vui thỏa được gần gủi họ, xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, để hết thảy các linh hồn đều chung tiếng ngợi ca Lòng Thương Xót của Cha muôn đời. Amen.

Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa, Ngày 7 - Thứ Năm Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Cầu cho những người tôn sùng Lòng Thương Xót

"Hôm nay, con hãy đem đến Ta những linh hồn tôn sùng và ca ngợi Lòng Thương Xót của Ta. Những linh hồn này đau xót cảm thương cuộc khổ nạn của Ta. Họ đang sống theo hình ảnh Trái Tim từ bi lân mẫn của Ta. Những linh hồn đó sẽ tỏa rạng những luồng sáng đặc biệt ở đời sau. Không một ai trong họ sẽ sa hỏa ngục. Ta sẽ bảo vệ họ từng người một cách đặc biệt vào giờ lâm chung". 

Ôi ! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót. Trái Tim Chúa là hiện thân của tình yêu.

Nguyện xin Chúa đón nhận trong mái ấm Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa, các linh hồn tôn sùng và thờ kính Lòng Thương Xót hải hà của Chúa.

Những linh hồn này được nhiều quyền năng bởi quyền phép của chính Thiên Chúa.

Giữa mọi cơn gian nan thử thách, họ vẫn tiến bước vì họ tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, và hiệp nhất với Chúa Giêsu gánh vác toàn thể loài người trên đôi vai của họ. Họ sẽ không bị xử án nghiêm khắc; trái lại, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ siết chặt lấy họ khi họ lìa bỏ cuộc đời này. 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến các tâm hồn luôn luôn tôn vinh và bái thờ căn tính vĩ đại nhất của Cha là Lòng Thương Xót vô biên, được bao bọc trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Những linh hồn này chính là sứ điệp Tin Mừng sống động. Bàn tay họ luôn thi thố các nghĩa cử từ bi phúc đức. Linh hồn họ tràn đầy hoan lạc. Họ luôn ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha. Ôi Thiên Chúa tối cao, xin Cha tỏ tình thương xót của Cha theo lòng hy vọng tin tưởng họ đặt nơi Cha. Xin Cha hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa với họ : “Ðích thân Ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang của Ta trong suốt cuộc sống họ, và cách riêng vào giờ lâm chung, bởi họ là những tâm hồn sùng kính Lòng Thương Xót bao la vô tận của Ta". Amen.

Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa, Ngày 8 - Thứ Sáu Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Cầu cho những linh hồn nơi luyện ngục

"Hôm nay, con hãy đem đến Ta các linh hồn trong luyện ngục, nhận chìm họ trong hố thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Hãy để suối Máu Thánh Ta làm dịu mát ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Những linh hồn ấy đều được Ta hết dạ thương yêu. Họ đang phải đền trả sự công bằng của Ta. Chính chúng con mới đủ khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy rút hết kho tàng ân xá Hội Thánh của Ta đem trao lại cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu những cực hình mà họ phải chịu đựng, chắc con sẽ không ngừng làm việc phúc đức dâng hiến thay cho họ để đền trả sự công bằng của Ta". 

Ôi ! Chúa Giêsu giàu Lòng Thương Xót, chính Chúa đã nói rằng Chúa chỉ muốn Lòng Thương Xót mà thôi, vì thế con xin đem vào mái ấm Trái Tim từ bi vô biên của Chúa tất cả các linh hồn trong luyện ngục, bởi các linh hồn đó rất thân thương với Chúa.

Ước gì giòng Máu và Nước tuôn vọt từ Trái Tim Chúa dập tắt ngọn lửa thanh luyện kia; thay vào đó, quyền năng của Lòng Thương Xót cũng được tuyên dương ca ngợi. 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt đoái nhìn các linh hồn đang phải trải qua những khổ hình luyện tội, bởi chính họ cũng đã được ôm ấp trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, Con Cha, và vì muôn nỗi đắng cay dày vò linh hồn Chí Thánh Người. Xin Cha hãy tỏ Lòng Thương Xót của Cha cho các linh hồn đang được Cha thẩm xét trong công lý quang minh của Cha. Xin Cha ghé mắt đoái nhìn các linh hồn qua những thương tích đớn đau của Con Yêu Dấu Cha mà thôi, bởi lẽ chúng con tin chắc lòng nhân hậu và lượng từ bi của Cha không giới hạn. Amen..

Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa, Ngày 9 - Thứ Bảy Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Cầu cho những linh hồn nguội lạnh

"Hôm nay, con hãy đem đến Ta những linh hồn khô khan nguội lạnh, nhận chìm họ vào hố thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Các linh hồn này làm thương tổn, xé nát Trái Tim Ta trong cay đắng xót xa. Linh hồn Ta phải chịu đựng nỗi dày xé khủng khiếp tại Vườn Cây Dầu do những tâm hồn này gây ra. Chính họ đã từng là nguyên do khiến Ta phải thốt lên : "Lạy Cha, xin hãy cất chén đắng này , nhưng đừng bao giờ theo ý con mà theo ý Cha". Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến cầu cứu Lòng Thương Xót của Ta.”

Ôi ! Chúa Giêsu vô cùng từ bi lân mẫn, đích thân Chúa là Lòng Thương Xót. Con xin đem các linh hồn khô khan nguội lạnh đến dưới mái ấm Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa.

Xin Chúa hãy dùng ngọn lửa tình yêu tinh tuyền của Chúa đốt cháy các linh hồn lạnh giá đó. Họ giống như các xác chết khiến Chúa bị dày xé đau thương thể ấy. Nguyện cho ngọn lửa tình yêu một lần nữa bốc cháy trở lại. 

Ôi, Chúa Giêsu vô cùng từ bi lần mẫn, xin hãy tỏ quyền năng Lòng Thương Xót Chúa mà kéo họ vào trong lò lửa nóng bỏng tình yêu Chúa.

Xin Chúa khấng ban cho họ ân huệ tình yêu chí thánh, vì không có gì vượt ngoài giới hạn khả năng vô biên quyền phép của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt từ nhân nhìn đến các tâm hồn thờ ơ lạnh giá. Dầu sao họ cũng đã được ôm ấp trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Ôi, lạy Cha giàu Lòng Thương Xót, cậy vì cuộc khổ nạn đắng cay của Con Yêu Dấu Cha, và cậy nhờ cơn hấp hối đớn đau trong 3 tiếng đồng hồ trên thập giá của Người, xin Cha cũng để cho họ được tôn vinh Lòng Thương Xót vô bờ bến của Cha. Amen.

Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần - Lời Ngỏ

Thánh Phaolô trong thơ gởi tín hữu Galát (5:22-23), Ngài đã đưa ra một chủ đề suy niệm và được dùng cho tuần cửu nhật này, đó là "Hoa quả của Thánh Thần là…" Chúng ta hãy cầu xin để được các hoa quả của Chúa Thánh Thần.

Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần bắt đầu từ thứ 6 sau ngày Lễ Thăng Thiên cho đến Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống.

Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần, Ngày 1 : Thứ Sáu - Tuần thứ 6 sau Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Xin hoa quả của Thần khí là Tình yêu

Lạy Thần khí và Tình yêu siêu nhiên của Thiên Chúa, con xin Ngài ban cho con các ân sủng của Ngài, đặc biệt là Ơn bác ái. Xin tăng thêm ân sủng này trong con cho tới khi nó nở hoa, để nhờ đó tâm hồn con biết tuân phục và vâng theo ý Ngài. Lạy Thầy Chí thánh ở trong con, xin ban cho con được sống trong sự ngọt ngào mật thiết của Ngài và của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lạy Mẹ Maria, nguồn trợ giúp của các tín hữu, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng truyền giao lòng bác ái trong trái tim chúng con, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần, Ngày 2 : Thứ Bảy - Tuần thứ 6 sau Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Xin hoa quả của Thần khí là Hoan lạc

Lạy Chúa Thánh Thần, Quà tặng của Thiên Chúa ban cho tâm hồn con. Con say đắm bởi ân tình và lòng ái mộ khi liên tưởng đến Ngài. Con chẳng tìm được cách nào diễn tả niềm hoan lạc sâu thẳm mà con cảm nhận được, khi biết rằng Ngài là Chủ nhân hiền hòa và là đời sống thần linh ở trong con. Tâm hồn con tràn ngập hoan lạc trong sự suy niệm ngọt ngào về sự giàu sang vô tận của các ân sủng và thánh đức của Ngài.

Lạy Mẹ Maria, cội nguồn của niềm hoan lạc của chúng con, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng cho chúng con tràn đầy niềm hoan lạc, xin ngự đến trong chúng con. Amen.