Xem Toàn Bộ Kinh

Tìm kiếm Kinh

Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần, Ngày 3 : Chúa Nhật - Tuần thứ 7 sau Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Xin hoa quả của Thần khí là Bình an

Lạy Chúa Thánh Thần, Quân Sư nội tâm và Chủ nhân thánh hóa tâm hồn, con xin Ngài với sự kiên nhẫn không sờn để Ngài dạy cho tâm trí con biết sự thật trọn hảo, và xin gìn giữ trái tim con trong sự bình an thánh thiện của Ngài. Con khao khát sự thánh thiện, không cho chính con, mà cho sự tán dương của Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin lắng nghe lời con nguyện cầu, và lấp đầy những nỗi khát vọng bừng cháy của con. 

Lạy Mẹ Maria, là kho lẫm sự bình an, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, cội nguồn của bình an và hoan lạc, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần, Ngày 4 : Thứ Hai - Tuần thứ 7 sau Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Xin hoa quả của Thần khí là sự Nhẫn nại

Lạy Chúa Thánh Thần, tình yêu trung kiên của Chúa Cha và Chúa Con, bông hoa và hương vị của sự thánh thiện Chúa Trời, ngọn lửa thần linh rực cháy trong con, xin truyền giao sự nhẫn nại trong trái tim con mỗi khi con trực diện với sự ngang trái trong đời sống hàng ngày. Xin thiêu rụi khỏi con mọi sự thiếu trong sạch và uốn nắn con nên hình ảnh của Ðấng Cứu độ. Lạy Thần khí nhẫn nại, xin cư ngụ trong con cách riêng để con được thánh tẩy.

Lạy Mẹ Maria, gương mẫu cho những hiền thê, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng soi dẫn chúng con khỏi sa chước ma quỷ, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần, Ngày 5 : Thứ Ba - Tuần thứ 7 sau Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Xin hoa quả của Thần khí là Nhân hậu

Lạy Chúa Thánh Thần, ngọn lửa thần linh của Ba Ngôi Cực thánh, ba lần thánh đức, xin thắp sáng trong con một ngọn lửa bừng cháy tình yêu lối xóm. Xin xâm nhập và chiếm lấy tất cả tâm hồn con với ngọn lửa của Ngài; xin xua đuổi mọi xu hướng hỗn loạn,đẩy con tới chiến thắng làm môn đệ; xin ban cho con ân sủng được là ngọn lửa hằng sống, cháy sáng cho Ngài.

Lạy Mẹ Maria, Nữ trung gian mọi ân sủng, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng thôi thúc chúng con nên nhân hậu, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần, Ngày 6 : Thứ Tư - Tuần thứ 7 sau Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Xin hoa quả của Thần khí là Từ tâm

Lạy Thần khí của tình yêu, con cảm thấy day dứt khôn nguôi khi biết rằng Ngài bị quên lãng bởi những người cho mình là bạn của Ngài; và trầm trọng hơn thế nữa, Ngài không được yêu mến bởi phần đông chúng con là những người đã bị ám ảnh bởi thần khí của thế gian này, thờ ơ về sự ân cần của Ngài. Xin đón nhận những lời cầu khấn khiêm nhường của chúng con để đền bù cho sự sơ xuất đáng thương như thế.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đầy lòng từ tâm, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng thôi thúc để chúng con có những lời cầu nguyện đích thực, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần, Ngày 7 : Thứ Năm- Tuần thứ 7 sau Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Xin hoa quả của Thần khí là Trung tín

Lạy Thần khí của sự thật và của ánh sáng, xin dọn sạch khỏi thần khí con những bóng đen của lỗi lầm và nghi ngờ. Xin thắp sáng và chiếu tỏa tình bạn và tình yêu trong lành của con đối với lối xóm. Xin ban ơn để con có thể trung thành mạnh mẽ với sự thật theo giới luật yêu thương cao cả mà Chúa Giêsu đã dạy, và để con luôn tồn tại trong bác ái tinh tuyền.

Lạy Mẹ Maria, Ðấng bầu chữa của kẻ áp bức, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng ban đầy tràn chúng con niềm hoan lạc, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần, Ngày 8 : Thứ Sáu - Tuần thứ 7 sau Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Xin hoa quả của Thần khí là Hiền hòa

Lạy Chúa Thánh Thần, con cầu xin Ngài soi sáng thần khí của con, bằng những ánh sáng thông suốt tối cần cho con và cho những người cho con biết về họ. Xin cất khỏi con sự yếu đuối bằng hồng phúc yêu thương Ngài dành cho con. Xin cho con dễ tiếp nhận những lời linh ứng của Ngài. Xin Thần khí Chúa Giêsu ở trong con bằng mối tương giao huynh đệ của con.

Lạy Mẹ Maria, Hoa hồng huyền nhiệm, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng ban đầy tràn chúng con niềm hoan lạc, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Tuần Cửu Nhật Xin Hoa Quả Chúa Thánh Thần, Ngày 9 : Thứ Bảy - Tuần thứ 7 sau Phục Sinh

Ý chỉ cầu nguyện: Xin hoa quả của Thần khí là Tự chủ

Lạy Thần Khí Thanh tẩy, xin dẫn con tới đỉnh thánh thiện qua sự liên lỉ, nhẫn nại, và làm việc điều độ. Ngài tự hữu thanh sạch, và con phải để cho Ngài sống trong con, phải cộng tác với công việc toàn thiện của Ngài. Lạy Ðấng khôi phục sức sống, linh hồn của linh hồn con, xin ban cho con ơn khôn ngoan biết sống cho vinh quang của Chúa Giêsu và chết trong tình thương Ngài.

Lạy Mẹ Maria, Ðấng đồng trinh vẹn tuyền và thanh sạch, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng soi dẫn chúng con khỏi sa chước ma quỷ, xin ngự đến trong chúng con. Amen.

Xin Cho Giống Trái Tim Chúa

Ôi Chúa Giêsu, xin cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa, xin Chúa hãy biến đổi nó thành chính Trái Tim Chúa, ngõ hầu con cảm nhận được nhu cầu của tâm hồn anh chị em, cách riêng những ai sầu não và buồn khổ. Ước gì luồng ánh sáng từ bi thương xót cư ngụ trong trái tim con.