Xem Toàn Bộ Kinh

Tìm kiếm Kinh

Kinh Của Người Mẹ

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới thấu hiểu được hết tấm lòng người Mẹ. Xin Chúa che chở cho con cái con phần hồn phần xác. Xin cho chon cái con ơn dễ dạy. Xin cho con ơn nhân ái dịu hiền mà không nhu nhược, luôn cương quyết những khi cần thiết. Xin gìn giữ con khỏi tính hay gắt gỏng, nóng giận, hoặc quá nuông chiều con cái. Xin giữ gình miệng lưỡi con, khỏi thốt ra những lời chua cay độc ác.

Xin Chúa đừng để con phải đau lòng, vì thấy con cái con bịnh hoạn tật nguyền, hay lười biếng ham chơi. Xin cho chúng ơn trung tín với Chúa trong đức tin suốt đời. Xin cho chúng biết sử dụng những tài năng Chúa ban, để làm vinh danh Chúa, phụng sự nhân loại và tổ quốc thân yêu. Xin cho con nêu gương sáng cho con cái con, biết nhẫn nại dạy dỗ chúng theo tinh thần Đạo Chúa, để đời này gia đình chúng con làm vui lòng Chúa, và đời sau cả nhà chúng con được hưởng kiến dung nhan dịu hiền Chúa trên trời. Amen.

Kinh Cầu Cho Gia Đình

Lạy Chúa là Cha toàn năng, ngay từ sáng thế, Cha đã tạo lập gia đình để trở thành tổ ấm cho tình thương và sự sống phát triển. Rồi khi Con Cha xuống thế làm người, chuộc tội cho nhân loại, Người đã muốn được sinh ra, nuôi dưỡng và xuất thân từ một gia đình, để thánh hóa và nêu gương cho các gia đình chúng con. Xin cho gia đình chúng con biết luôn sống yêu thương thuận hòa, theo tinh thần Phúc Âm.

Biết lắng nghe, thông cảm và kính trọng nhau khi vui cùng như lúc buồn.

Biết nhẫn nhục và hòa giải, khi tính tình và cách cư sử khác nhau.

Biết chung thủy và hiếu nghĩa vơí nhau trong cuộc sống gia đình.

Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái, và làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa, đời chúng con gặp nhiều gian nan thư thách, xin giúp chúng con biết kiên tâm chịu đựng, và can đảm vượt qua. Gia đình chúng con trẻ già khác biệt, xin giúp chúng con biết quảng đại thứ tha, để chúng con luôn sống an vui trên thuận dưới hòa, và cùng nhau xây dựng Giáo Hội Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Cầu Ông Thánh Giuse

Xin Chúa thương xót chúng con.
     Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
     Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
     Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
     Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
     Thưa: Thương xót chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy)

 • Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
 • Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
 • Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.
     Thưa: Cầu cho chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy)

 • Ông Thánh Giuse.
 • Ông Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Davit.
 • Ông Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ Tông.
 • Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.
 • Ông Thánh Giuse là Dấng Đồng Trinh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh.
 • Ông Thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức Chúa Trời.
 • Ông Thánh Giuse hằng lo lắng che chở cho Đức Chúa Giêsu liên.
 • Ông Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia.
 • Ông Thánh Giuse trọn tốt trọn lành.
 • Ông Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.
 • Ông Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.
 • Ông Thánh Giuse là Đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng.
 • Ông Thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn.
 • Ông Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung.
 • Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.
 • Ông Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn.
 • Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi.
 • Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà.
 • Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.
 • Ông Thánh Giuse là như cột trụ cho kẻ bịnh tật được cậy trông.
 • Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì.
 • Ông Thánh Giuse các ma quỉ kinh khiếp.
 • Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và Hội Thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
     Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
     Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
     Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.
Cùng cai quản gia nghiệp Chúa.

Lời Nguyện:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy Ông Thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con kính chuộng Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất thì xin Chúa con ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên Trời. Amen.

Kinh Cầu Đức Bà

(Kinh này do 2 nhóm đọc. Nhóm 1 đọc câu đầu và nhóm 2 đọc câu thưa; không đọc chữ “Thưa”)

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy)

 • Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
 • Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 • Ðức Mẹ Chúa Kitô.
 • Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
 • Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
 • Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
 • Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
 • Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
 • Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
 • Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
 • Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
 • Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
 • Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
 • Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
 • Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
 • Ðức Nữ có tài có phép.
 • Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
 • Ðức Nữ trung tín thật thà.
 • Ðức Bà là gương nhân đức.
 • Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
 • Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
 • Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
 • Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
 • Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.
 • Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
 • Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
 • Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
 • Ðức Bà như đền vàng vậy.
 • Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
 • Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
 • Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
 • Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
 • Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
 • Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
 • Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 • Nữ vương các thánh thiên thần.
 • Nữ vương các thánh Tổ tông.
 • Nữ vương các thánh Tiên tri.
 • Nữ vương các thánh Tông đồ.
 • Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
 • Nữ vương các thánh Hiển tu.
 • Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
 • Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
 • Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
 • Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
 • Nữ vương truyền phép rất thánh Mân côi.
 • Nữ vương ban sự bằng an.
 • Nữ vương các gia đình.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện:

Chúng con lạy ơn rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Ðức Bà là Chúa bầu chúng con: xin cho chúng con biết lòng Ðức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ.

Ðức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta; Ðức Mẹ cũng một lòng theo Con như vậy.

Mẹ ôi! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con; xin Ðức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh.

Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Ðức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Ðức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng; chúng con trông Ðức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Ðức Chúa Giêsu cùng mặt Ðức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

Kinh Cầu Được Chết Lành

Ôi Chúa Giêsu đầy lòng thương xót giang cánh tay trên Thánh giá, xin nhớ đến giờ chết của con. Ôi Trái tim đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu, mở ra bởi lưỡi đòng đâm thâu, xin che chở con trong giây phút cuối cuộc đời.

Ôi Máu và Nước tuôn ra từ Trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót vô bờ xin thương xót con, xin thanh tẩy tội lỗi và những xúc phạm của con. Ôi Chúa Giêsu hấp hối, Đấng bảo đảm của lòng thương xót, xin làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa vào giờ chết của con.

Ôi Chúa Giêsu của con, ước gì những ngày sau cùng ở chốn khách đời này của con được hoàn toàn sống theo thánh ý của Chúa. Con kết hợp những đau khổ, cay đắng, và đau đớn trong giờ sau hết của con cho cuộc Thương Khó rất thánh của Chúa.

Con dâng đau khổ của con cầu cho toàn thế giới để xin lòng thương xót vô biên của Chúa cho các linh hồn, nhất là những linh hồn tội nhân. Con tin tưởng và dâng hết người con cho thánh ý của Chúa, chính là lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa là tất cả cho con vào trong giờ chết. Amen.

Kinh Cầu Cùng Thánh Anna

Kính lạy Bà thánh Anna, là mẹ của Đức Nữ Trinh Maria, bà là sự sáng thiên hạ, vì sinh được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi dòng vua Davít, cùng những thánh tiên-tri sinh ra mẹ Chúa cả cao trọng vô cùng.

Bà là đấng khiêm nhượng đầy nhân đức, cho nên ngưới được Đức Chúa Trời ban cho chức rất cao trọng là bà của Chúa Kitô. Bà như cây tươi tốt sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức; bà như suối trong sạch làm cho người ta giản khát; bà như khóm văn côi gìn giữ hoa thơm.

Vậy chúng con hết lòng trông cậy cùng chọn người làm quan thày, xin thánh nhân rủ lòng thương dạy dỗ giúp đỡ chúng con cho khỏi chước ba thù, cùng coi sóc đoàn con mọn này đang ở chốn khách đầy là nơi khổ ải; lại xin người hằng cầu bầu trước tòa Chúa cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng tôi được mọi ơn phần hồn phần xác, đến khi qua khỏi đời này được về quê thật; và xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà Maria và thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Cầu Cùng Thánh Cecilia

Lạy thánh nữ Cecilia vinh hiển đồng trinh và tử đạo của Chúa Kitô. Chúng con cảm phục lòng can đảm của thánh nữ đã tuyên xưng đức tin trước sự bách hại nghiêm trọng, và tình yêu đại lượng của thánh nữ đã dám dâng mạng sống mình để làm chứng cho lòng tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Cùng với thánh nữ, chúng con cám ơn Chúa về những hồng ân kỳ diệu mà Chúa đã ban cho thánh nữ để làm cho đời sống của thánh nữ trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa, giữa sự giàu sang thuộc về thánh nữ. Con cám ơn Chúa về đặc ân Ngài ban cho thánh nữ được đón nhận triều thiên vinh hiển của thánh tử đạo.

Lạy thánh Cecilia, con cũng cảm phục sự tinh tuyền của tình yêu đã thắt chặt thánh nữ với Đấng Cứu Độ, điều ấy thật lớn lao trong con mắt của thánh nữ hơn tất cả mọi tình cảm của loài người, để thánh nữ có thể tuyên bố chính mình trước những kẻ thù của Giáo Hội rằng: “Tôi là hiền thê của Chúa Kitô”. Xin thánh nữ cầu bầu cho chúng con biết noi gương thánh nữ hầu có thể giữ gìn thân xác chúng con trong sạch và linh hồn thánh thiện, ngõ hầu chúng con có thể yêu mến Chúa Giêsu với hết cả trái tim.

Trong thời đại đầy những sự tìm kiếm thú vui nhưng thiếu đức tin, xin dạy chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin, và sẵng sàng hy sinh bản thân để thực hành niềm tin, hầu nhờ gương sáng của mình mà chúng con có thể dẫn đưa người khác tới gần Chúa Kitô và Giáo hội mà Ngài đã sáng lập.

(Đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.)

Lạy thánh nữ Cecilia đồng trinh tử đạo của Chúa Kitô, xin cầu cho chúng con. Amen.

Kinh Cầu Cùng Thánh Phêrô

Kính lạy Thánh Phêrô là tông đồ cả của Chúa Giêsu, là đầu cùng là cột cái Hội Thánh, là thầy dạy mọi sự thật. Chúa Giêsu đã phó các con chiên cho người coi sóc, đã đặt người cầm giềng mối các giáo dân, đã ban cho người chìa khóa Nước Thiên Đàng.

Chúng con vui mừng vì thánh Phêrô đã được chức cao quyền trọng như vậy, chúng con xin chọn người làm quan thầy, cậy người coi sóc gìn giữ những con mọn này cho khỏi miệng sói rừng là ma quỷ. Lại xin cho những ai lạc đàng được biết chính nẻo là đạo thánh mà tin, cùng giữ cho vững bền; đến ngày sau qua khỏi đời này xin thánh Phêrô mở cửa Thiên-đàng cho chúng con được hiệp lại một nhà một nước, mà thờ phụng chầu chực Chúa tạo thành muôn vật, hằng vui sống, hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Cầu Chịu Nạn

Xin Chúa thương xót chúng con.
    Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
    Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
    Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
    Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
    Thưa: Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).

 • Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.
 • Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
 • Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
 • Chúa Giêsu thương hết người thế.
 • Chúa Giêsu xuống thế làm người.
 • Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.
 • Chúa Giêsu ba năm giảng dạy Phúc Âm.
 • Chúa Giêsu cứu chữa các bệnh nhân.
 • Chúa Giêsu cho kẻ chết sống lại.
 • Chúa Giêsu dân Do thái vui mừng đón rước.
 • Chúa Giêsu thương khóc thành Giêrusalem.
 • Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.
 • Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể.
 • Chúa Giêsu vào Vườn Giêtsimani cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha.
 • Chúa Giêsu lo buồn toát mồ hôi máu ra.
 • Chúa Giêsu trao nộp mình cho quân lính.
 • Chúa Giêsu để quân ấy trói mình.
 • Chúa Giêsu các môn đệ bỏ trốn.
 • Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần.
 • Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.
 • Chúa Giêsu chịu vả chịu nhổ vào mặt.
 • Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.
 • Chúa Giêsu thâu đêm chịu nhiều khổ nhục.
 • Chúa Giêsu bị nộp cho Philatô xét xử.
 • Chúa Giêsu Philatô lại trao cho Hêrôđê.
 • Chúa Giêsu Hêrôđê cho rằng điên dại.
 • Chúa Giêsu dân Do Thái ghét hơn tên trộm cướp là Baraba.
 • Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả mình ra.
 • Chúa Giêsu chịu những gai nhọn đâm vào đầu.
 • Chúa Giêsu quân lính quỳ nhạo cho xấu hổ.
 • Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.
 • Chúa Giêsu dân Do Thái đòi đem đi đóng đinh.
 • Chúa Giêsu vác Thánh Giá nặng lắm.
 • Chúa Giêsu chịu đóng đinh giữa hai người trộm cướp.
 • Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khổ mình.
 • Chúa Giêsu chịu quân lính lấy hết áo chia nhau.
 • Chúa Giêsu trên Thánh giá chịu xỉ báng nhạo cười.
 • Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm cùng chịu đóng đinh.
 • Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan. Chúa Giêsu trao Thánh Gioan cho Đức Me.
 • Chúa Giêsu kêu lên: Lạy Cha sao bỏ con?
 • Chúa Giêsu nói rằng: Tôi khát nước.
 • Chúa Giêsu nói rằng: Mọi sự đã hoàn tất.
 • Chúa Giêsu nói rằng: Con phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha.
 • Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.
 • Chúa Giêsu linh hồn xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh.
 • Chúa Giêsu viên đội trưởng tuyên xưng là Con Đức Chúa Trời.
 • Chúa Giêsu bị đâm cạnh sườn máu và nước chảy ra.
 • Chúa Giêsu chịu táng trong huyệt đá.
 • Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên.
 • Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.
 • Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem năm vết thương nơi mình.
 • Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội Thánh.
 • Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.
 • Chúa Giêsu trước mặt môn đệ lên trời.
 • Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
    Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
    Thưa: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

Kẻo gặp sự tai sự dữ.
    Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).

 • Kẻo mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu.
 • Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ.
 • Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.
 • Kẻo sa hoả ngục phụ công ơn Chúa Giêsu cứu chuộc.

Chúng con là kẻ có tội.
    Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).

 • Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
 • Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
 • Chúa Giêsu soi lòng mọi người nhận biết tôn thờ.
 • Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
 • Chúa Giêsu cho linh hồn chúng con khi gần lìa xác khỏi tay ma quỷ.
 • Chúa Giêsu cho chúng con được hạnh phúc ở trên trời.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
    Thưa: Tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
    Thưa: Nghe chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
    Thưa: Thương xót chúng con.

Lời Nguyện:

Chúng con là vật mọn sấp mình thờ lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có bao giờ trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên.

Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời u ám đất chuyển động, đã vỡ ra như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng thể cầm nước mất chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha.

Ấy thật bởi tội chúng con nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đinh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con.

Lạy Dấu Thánh chân tả; lạy Dấu Thánh chân hữu; lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.