Xem Toàn Bộ Kinh

Tìm kiếm Kinh

Kinh Cầu Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến tràn đầy tâm hồn người tín hữu, xin đốt lên ngọn lửa tình yêu của Ngài trong lòng chúng con. Xin sai Thánh Linh Chúa tái tạo lại muôn loài và canh tân bộ mặt trái đất.

Lạy Chúa là Ðấng hướng dẫn tâm hồn người tín hữu bằng ánh sáng của Thánh Thần, xin ban cho chúng con cùng một Thần khí ấy, được khôn ngoan và hoan lạc luôn mãi trong sự an ủi của Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kinh Cầu Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, tràn đầy tâm hồn người tín hữu, xin đốt lên ngọn lửa tình yêu của Ngài trong lòng chúng con. Xin sai Thánh Linh Chúa tái tạo lại muôn loài và canh tân bộ mặt trái đất.

Lạy Chúa là Ðấng hướng dẫn tâm hồn người tín hữu bằng ánh sáng của Thánh Thần, xin ban cho chúng con cùng một Thần khí ấy, được khôn ngoan và hoan lạc luôn mãi trong sự an ủi của Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục

Lạy Chúa, chúng con xin Đức Mẹấp ủ các Linh Mục của Chúa trong tà áo của Mẹ, và xin Mẹ cầu bầu cho các ngài được tăng thêm sức mạnh trong đời sống mục vụ.

Xin Mẹ Maria hướng dẫn các Linh Mục của Chúa, vâng theo lời Mẹđã dạy, là “Người bảo gì, các con hãy tuân theo”. (Ga 2:5).

Xin cho các Linh Mục của Chúa có được tâm hồn trong trắng như thánh cả Giuse, là vị hiền phu tinh tuyền tuyệt hảo của Mẹ.

Xin cho trái tim bị đâm thâu của Mẹ, làm động lòng các Linh Mục của Chúa, để các ngài biết ôm ấp tất cả những ai đang đau khổ dưới chân thập giá.

Xin cho các Linh Mục của Chúa được thánh thiện, được tràn đầy lửa yêu thương của Chúa, hầu các ngài không mong tìm bất cứđiều gì nữa, ngoại trừ vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn. Amen.

Thánh Gioan Vianê, cầu cho chúng con.

Kinh Cầu Cho Chính Mình

Lạy Chúa, là Cha của Ðức Giêsu Kitô, con đến trước Nhan Ngài trong Danh Thánh của Chúa Giêsu. Nhờ Máu Châu Báu của Chúa Giêsu đã đổ ra cho con trên Thánh Giá ở Can-vê, xin Cha ban ơn bảo vệ con.

Nhờ Danh Thánh của con Cha là Chúa Giêsu, xin Cha ban các Thiên Thần đến để các Ngài bênh vực và bảo vệ con, cũng như mọi người trong gia đình và bạn bè thân hữu con khỏi sự tấn công của kẻ thù.

Xin Cha bảo vệ và chúc lành cho những ai nhờ con cầu nguyện cho họ. Xin ban cho con ơn được nghe tiếng Ngài và can đảm bước theo đường lối của Ngài.

Chúng con nguyện xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Ðấng sẽ đến trong vinh quang. Xin cho Danh Ngài được chúc tụng và ngợi khen bây giờ và đến muôn đời. Amen.

Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục

Ôi Chúa Giêsu của con, con nài xin Chúa nhân danh toàn thể Giáo hội: xin ban cho Giáo hội tình yêu và ánh sáng Thần Khí Chúa, và xin ban quyền năng Chúa trên lời nói của các linh mục để những tâm hồn chai đá nghe biết ăn năn sám hối và trở về với Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những linh mục thánh thiện. Chúa là chính Đấng gìn giữ các linh mục được thánh thiện. Ôi Linh Mục Thượng Phẩm cao cả, ước gì quyền năng của lòng thương xót Chúa đồng hành với các linh mục ở mọi nơi, gìn giữ các ngài khỏi mọi cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ luôn luôn bủa vây các linh hồn linh mục. Lạy Chúa, Ước gì quyền năng lòng thương xót Chúa làm tan vỡ và vô hiệu tất cả những gì gây hoen ố sự thánh thiêng của các linh mục, bởi vì Chúa có thể làm mọi sự.

Lạy Chúa, Đấng yêu dấu nhất của con, con nài xin Chúa cho sự vinh thắng của Giáo hội, cho những ơn lành trên Đức Thánh Cha và trên tất cả hàng Giáo sĩ, cho ơn hoán cải của các tội nhân không biết sám hối. Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa chúc lành đặc biệt và ban ánh sáng cho các linh mục mà con đến xưng tội trong suốt cuộc đời con. Amen.

Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục

Ôi Chúa Giêsu của con, con nài xin Chúa nhân danh toàn thể Giáo hội: Xin ban cho Giáo hội tình yêu và ánh sáng Thần Khí Chúa, và xin ban quyền năng Chúa trên lời nói của các linh mục để những tâm hồn chai đá nghe biết ăn năn sám hối và trở về với Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những linh mục thánh thiện. Chúa là chính Đấng gìn giữ các linh mục được thánh thiện.

Ôi Linh Mục Thượng Phẩm Cao cả, ước gì quyền năng của lòng thương xót Chúa đồng hành với các linh mục ở mọi nơi, gìn giữ các ngài khỏi mọi cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ luôn luôn bủa vây các linh hồn linh mục. Lạy Chúa, Ước gì quyền năng lòng thương xót Chúa làm tan vỡ và vô hiệu tất cả những gì gây hoen ố sự thánh thiêng của các linh mục, bởi vì Chúa có thể làm mọi sự.

 Lạy Chúa, Đấng yêu dấu nhất của con, con nài xin Chúa cho sự vinh thắng của Giáo hội, cho những ơn lành trên Đức Thánh Cha và trên tất cả hàng Giáo sĩ, cho ơn hoán cải của các tội nhân không biết sám hối. Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa chúc lành đặc biệt và ban ánh sáng cho các linh mục mà con đến xưng tội trong suốt cuộc đời con. Amen.

Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối

(Của Chân Phước Mary Potter. Có thể thay chữ người đang hấp hối bằng linh hồn.)

Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu người đang hấp hối. Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến người đang hấp hối. Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót người đang hấp hối.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu con trong thinh lặng. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa ở cùng con luôn mãi. Amen.

Lạy Chúa! xin thương xót con là kẻ có tội.

Kinh Cầu Cho Người Khác

Lạy Cha trên trời, Con xin dâng lên Cha ____ trong Danh Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô. Trong Danh Chúa Giêsu, xin Cha đưa Thiên Thần đến để đẩy lui mọi thần dữ đang quấy rối, không chế, tấn công hay đang lừa gạt người này.

Xin cho tôi tớ Ngài là ____ được hưởng sự bảo vệ từ Máu Châu Báu của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, đã đổ ra cho người này trên đồi Can-vê.

Xin cho người này được nghe tiếng Ngài và luôn bước theo đường lối của Ngài. Amen.

Kinh Cầu Nguyện Biến Đổi Tâm Linh / Kinh Phép Lạ

Lạy Chúa Giêsu, con đến trước mặt Chúa đây, với con người thật của con. Con xin lỗi Chúa về những tội lỗi của con. Con hết lòng ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ cho con.

Nhân Danh Chúa, con xin tha thứ cho tất cả những ai đã làm hại con, Con từ bỏ Satan, các tà thần và mọi việc làm của chúng.

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa trọn cả con người con, bây giờ và mãi mãi. Xin Chúa hãy vào trong đời con. Con tin nhận Chúa là Đức Chúa, và là Đấng Cứu Độ con. Xin Chúa hãy chữa lành con, biến đổi con, gia tăng sức mạnh phần xác, phần hồn và thần khí con.

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến, bao bọc con với Máu Châu Báu của Chúa, và đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa trên con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con quyết theo Chúa mỗi ngày trong đời con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, là Nữ Vương Hòa Bình, lạy các Thiên Thần và các Thánh, xin phụ trợ con. Amen

(Hãy đọc kinh này cách trung thành. Cảm nhận từng chữ, từng lời, với trọn tâm hồn trong Chúa Giêsu. Ngài sẽ biến đổi bạn cách lạ lùng trong Chúa Thánh Thần)

Kinh Cầu Nguyện Của Các Bà Mẹ Đang Mang Thai

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Cha đã dọn cho thân xác và linh hồn Đức Trinh Nữ Maria nên xứng đáng được cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu thế, và đã ban cho Thánh Gioan Tiền Hô được nên thanh sạch ngay khi còn ở trong lòng mẹ.

Chúng con nguyện xin Cha, nhờ lời cầu bầu của Thánh Giêrađô, ban cho chúng con được bằng an trong lúc mang thai và trong khi sinh nở. Xin Cha thương che chở đứa trẻ trong cánh tay yêu thương của Cha. Xin Cha ban cho chúng con được ơn biết nuôi dưỡng và giáo dục con cái của chúng con theo thánh ý Cha.

Lạy Mẹ Maria nhân hiền, khi xưa Mẹ vừa cất tiếng chào bà I-sa-ve thì Thánh Gioan đang còn trong lòng mẹ đã nhảy mừng, xin Mẹ thương cứu giúp chúng con. Lạy Thánh Giêrađô, xin cầu bầu cho chúng con. Amen.